sbhelp (sbhelp) wrote,
  • Mood: blah

Filipino - Noli Me Tangere: Kabanata 1-3

Sa Filipino, sinimulan na nating talakayin ang Noli Me Tangere ni Rizal. Tinalakay na natin ang tatlong kabanata, na nag-"introduce" ng mga taong malaki ang parte sa Noli. Susubukan kong i-"explain" ng, uhh, "maganda" ang mga kabanata. Pero, dapat ay sabihin ko sayo, mahirap para sakin ang intindihan ang Noli. =P


Kabanata 1 - Ang Pagtitipon

Sa kabanatang ito, ipinakilala ang iba't-ibang mga tauhan, kung saan ang lahat ay nasa isang mansion na pag-aari ni Kapitan Tiago. Ang mga pinakilalang tauhan ay:
    - Pari Damaso, isang Pransiskano na mahilig magsalita at madalas magalit.
    - Pari Sibyla, isang Dominikano na mahinahon at kalmado, di gaya ni Damaso.
    - G. Laruja, isang sabilyan.
    - Tinyente Guevarra, ang "representative" ng Gobernador-Heneral.
    - Donya Victorina, isang indiong nagpapanggap na mayaman.
    - Don Tiburcio de Espadaña, asawa ni Donya Victorina, at nagpapanggap na doktor.
    - Isang binata na "tila mais ang buhok". Hindi pa pinapakilala kung sino siya.

Sa kabanata ring ito ay nag-uusap ang mga tauhan sa itaas. Ito ang kanilang mga paksa dahil may mga kahulugan ang mga ito na nais ipakita ni Rizal. Narito ang isang tsart na naglalaman ng mga usapang ito.

Mga nag-uusap na tauhanPaksa ng Pinag-uusapanKahulugan ng paksa
Pari Damaso at G. Larujamasamang ugali ng mga indio
pag-unlad ng Pilipinas
Gusto ng Espanya na ayusin ang
patakaran sa kolonya, pero pinipigil
ng mga prayle. At may inggitan sa
pagitan ng lokal na pari at prayle.
Pari Damaso at Pari Sibylapaglipat ng "diocese"
kay Pari Damaso
Linilipat ang prayle sa ibang parokya
kung may kapalpakan na nagawa
ito. Ibig sabihin na ang gobyerno
ay may katarungan rin.
Tinyente Guevarra at
Pari Damaso
kapangyarihan ng gobernador
heneral at ang pagtutol
ni Damaso dito
Nakikialam ang mga prayle sa
pamamalakad ng gobyerno. May
impluwensiya ang mga ito sa mga
desisyon nila.
Dr. Tiburcio de Espadaña,
Donya Victorina, Pari Sibyla
at Pari Damaso
pagimbento ng gunpowderMas matalino ang Dominiko kaysa
sa Pransiskano. Nagpapanggap
lang ang mga Pransiskano at
mayaman na tao.
Mga nag-uusap na tauhan
Paksa ng Pinag-uusapan
Kahulugan ng paksa

Mayroong mga ginamit na paraan ng pagsusulat si Rizal sa kabanatang ito. Ito ay ang:
    1. Kontrast/Pagsasalungatan.
    2. Dayalogo para mailahad ang opinyon.Kabanata 2 - Si Crisostomo Ibarra

Sa kabanatang ito ay ipinakilala ang "main protagonist" ng Noli: si Crisostomo Ibarra.

Bukod dito, ipinakita kung paano nagpakilala si Ibarra sa iba, kung ano ang kanyang mga katangian at kung ano ang mga reaksyon ng ibang karakter sa kanya.

Ginamit ni Rizal dito ang estilo na foreshadowing.


Kabanata 3 - Ang Hapunan

Bago nagsimula ang hapunan, makikita na si Damaso ay galit na galit at si Victorina ay nakasimangot dahil natapakan ni Guevarra ang kanyang mamahaling damit.

Nag-away si Pari Sibyla at Pari Damaso sa kabisera, o ang upuan sa mesa sa dulo. Ang nakaupo raw sa kabisera ay nagsisimbolong may mataas na pagrespeto.  Sa simula ay sinasabi ng isa na sa kabila nalang ang upuan, ngunit sa huli ay gusto nga nila umupo sa kabisera. Sa isang punto ay gusto pa nilang paupuin si Tinyente Guevarra, pero ang "final" na nakaupo ay si Pari Sibyla.

Nagalit [nanaman] si Pari Damaso kay Ibarra dahil sinasabi ni Damaso na sinasayang lang niya ang panahon niya sa ibang bansa, at nagagalit siya dahil sa kanyang kayabangan. Sinasabi rin ni Victorina na mayabang rin si Guevarra, pero dahil lang ito sa aksidenteng nangyari bago ang hapunan.

Ginamit ni Rizal ang mga teknik na ito:
    1) Kontrast
    2) Dayalogo
    3) Foreshadowing
    4) IronyIto palang ang aming tinatalakayan. Susubukan ko ibuod ang lahat ng kabanata...pero mahirap iyon. =O

~> Kyle
Tags: filipino
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
  • 6 comments