sbhelp (sbhelp) wrote,
  • Mood: anxious

AP - Prehistoric times at ang contrast ng Paleolitiko at Neolitiko

Hindi mahaba-haba at in-depth ang lesson na ito dahil maski ako hindi maintindihan ang paksa. Nakabase lang to sa Pagbubuod sa pahinang 40 ng libro at sa mga notes na nakuha ko (iba galing sa friend ko from another section. >_<)

Ang prehistory ay ang parte ng panahon na hindi pa naitatala. Naa-"identify" ang mga pangyayari dito base sa mga nakukuhang ebidensya mula sa mga fossil at mga ruins na nadidiskubre ng mga arkeolohiyo. Dahil sa mga ebidensyang ito, ginagamit ng mga modernong siyentipiko ang makabagong teknolohiya para sa pag-"observe" dito para malaman ang pinagmulan ng isang bagay.

Sinasabi na ang prehistory ay hinahati sa dalawang pangunahing panahon: Paleolitiko at Neolitiko. Nanggaling ang mga pangalang ito sa Paleos (matanda), Neos (bago) at Lithos (bato). Samakatuwid, ang Paleolitiko ay ang Lumang Bato (Old Stoneage) at ang Neolitiko ay ang Bagong Bato (New Stoneage).


Ang Paleolitiko ay ang panahon kung saan ang pagbabagong-anyo ng tao ay nakita. Isa sa mga pinakamahalagang pangyayari dito ay ang pagdiskubre ng apoy. Ang mga tao sa Paleolitiko ay mga nomadiko, o walang permanenteng tirahan. Hinahati ang panahong Paleolitiko sa tatlong bahagi: Lower, Middle at Upper.
    Ang Lower Paleolithic Period ay sinasabing period ng pagbabago ng anyo ng tao. Dito nakita ang isa sa mga pinakamahalagang stage ng tao na tawag ay Australopithecine. Sinasabi ang nahukay na si Lucy ay isang Australopithecine.
    Ang Middle Paleolithic Period ay sinasabing period ng pagkontrol ng mga Hominid sa kanilang kapaligiran. Sa panahon ring ito nagsimula mag-express ang mga tao ng artistikong mga abilidad. Gumuguhit sila sa mga bato at pinipinta nila ang kanilang mga katawan.
    Ang Upper Paleolithic Period ay sinasabing period ng pagbuo ng kultura ng mga tao. Sa panahon ring ito umusbong ang mga Cro-Magnon. Sa panahong ito nagbago ang mga gawi, asal at pamumuhay ng mga tao.


Ang Neolitiko ay ang panahon kung saan ang paguusbong ng mga tao ay nakita. Sa panahong ito unang nakita ang pagkakaroon ng organisadong pamahalaan ng mga tao at ng mga pamayanan. Di gaya ng Paleolitiko, permanente na ang mga tirahan ng mga tao sa Neolitiko.
Isang mahalagang nadiskubre ng mga siyentipiko tungkol sa panahong ito ay ang pagdiskubre ng dalawang pamayanan: ang Jericho sa Jordan Valley at ang Catal Huyuk sa gitnang Anatolia.


Ang Paleolitiko at Neolitiko ay may mga parehong aspeto rin:
    - Marami sa kanilang mga kasangkapan ay galing sa bato.
    - Ang kanilang pangunahing hanapbuhay ay ang pangagaso.
    - Pareho ang kanilang paraan ng komunikasyon.
    - Pareho ang kanilang mga armas at teknolohiya.
    - Ang mga tao ay nagdedemonstrate ng survival skills.


Sana'y kahit konti ay naindihan niyo ang lesson.

~> Kyle

   
Tags: ap
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
  • 56 comments
Previous
← Ctrl← Alt
Next
Ctrl →Alt →
Previous
← Ctrl← Alt
Next
Ctrl →Alt →