?

Log in

Confusing lessons made easier!...hopefully.
Note bits are found here...you have been warned...
AP - Ang Pinagmulan, Kasaysayan at Ebolusyon ng Tao 
11th-Aug-2007 11:00 am
studying kills
Sa pinagmulan ng tao, merong dalawang pangunahing teorya ang ginawa:
    1) Paglalang (relihiyon) - Ang tao ay ginawa ng isang makapangyarihang tagapaglikha.
    2) Ebolusyon (siyentipiko) - Ang tao ay nanggaling sa mga hayop. Ang mga hayop na ito ay nag-"evolve" at naging mga modernong tao


~> Ayon sa relihiyon, ang tagapaglikha ng mundo ay gumawa rin ng tao para maging lider ng mga hayop at halaman na nabubuhay na doon.

~> Ayon kay Charles Darwin, ang tao ay nagdaan sa maraming "stages" ng ebolusyon, kung saan ang mga "stage" na ito ay may iba't-ibang natatanging katangian. Ang mga iba't-ibang stage nito ay:


    > Australopithecus (Hominid) - Ito ay may iba't-ibang uri, base sa kanilang "period of time" na nabuhay: (A. = Australopithecus)
        - A. Anamenis
        - A. Afrarensis
        - A. Africanus
        - A. Boisei at A. Robiticus

    > Homo Habilis
        - tumira sa Africa 2 milyong taon na nakalipas
        - gumawa ng unang kagamitan na yari sa bato
        - nakakalakad ng [medyo] tuwid

    > Homo Erectus   
        - nakakatayo at nakakalakad ng tuwid
        - may taas ng limang talampakan (5 feet)
        - gumagamit ng apoy at balat ng hayop

    > Homo Sapiens
        - nakapagiisip at nakakapangatuwiran (debate, criticize, think thoroughly)
        - higit na malaki ang utak
        - merong dalawang klase:
           1. Neanderthal - matatalino
           2. Cro-Magnon - maunlad sa sining
        - sinasabi ang modernong tao ay galing sa pagsasama ng neanderthal at cro-magnonSana'y naindihan niyo ang aralin na ito. ^_^

~> Kyle
This page was loaded Feb 21st 2017, 9:08 pm GMT.