?

Log in

Confusing lessons made easier!...hopefully.
Note bits are found here...you have been warned...
AP - Ang Paglakas ng Simbahang Katoliko 
2nd-Feb-2008 07:02 am
studying kills
Isa sa mga period noong unang panahon ay ang Panahon ng Karimlan, o mas kilala natin sa tawag na Dark Ages. Sa panahong ito, sobrang kaunting pag-usbong o pag-unlad na naganap, ngunit sa panahong ito ay lumakas ang Simbahang Katoliko.

Bumagsak ang imperyong Romano noong 476 AD dahil sinako ng mga barbaro ang buong Europa. Dito nagsimula ang Dark Ages, at sa panahong ito, maraming ginawa ang Simbahan para magkaroon ng pag-unlad sa panahon ng karimlan.


Mayroong tatlong papel na ginampanan ng Simbahang Katoliko sa Panahon ng Karimlan, at ito ang:

1) Paglaganap ng Kristiyanismo
    ~> Franks - unang pangkat ng barbaro na tumanggap ng Kristiyanismo
    ~> Clovis - pinuno ng mga Franks na naghikayat sa mga ito na tanggapin ang Kristiyanismo
    ~> St. Augustine - nagpalaganap ng Kristiyanismo sa Europa
    ~> St. Patrick - nagpalaganap ng Kristiyanismo sa Ireland
    ~> St. Boniface - nagpalaganap ng Kristiyanismo sa Germany at nagtatag ng mga paaralan at monasteryo

2) Tumulong at Nagbigay ng Pagkain sa mga Mamamayan
    ~> Ang mga gulay at prutas mula sa kanilang mga malalawak na lupain (na donasyon ng mga mayayaman) ay inihahanda upang ipakain sa mga mahihirap at mga nakaranas ng digmaan
    ~> Nagbigay din ng ilang mga gulay at prutas sa mga pamilya

3) Nagtatag ng mga Paaralan, Pagamutan at Bahay-Ampunan
    ~> Apat na uri ng paaralan ang kanilang itinatag:
       a) Paaralang Pamparokya - tinuturuang magbasa, magsulat at magbilang
       b) Paaralang Pang-awit - tinuturuan ng mga musikang pansimbahan
       c) Paaralang Episcopal - sinasanay para sa gawaing pansimbahan
       d) Monasteryo - sinasanay upang maging pari o monghe
    ~> Nagtatag sila ng mga pagamutan at bahay-ampunan na malapit sa monasteryo.Sana'y naging tulong ito sa ating lesson.

~> Kyle
This page was loaded Feb 21st 2017, 9:07 pm GMT.