?

Log in

Confusing lessons made easier!...hopefully.
Note bits are found here...you have been warned...
AP - Ang Kabihasnang Ehipto (Egypt) 
6th-Nov-2007 05:03 pm
studying kills
Nagsimula ang kabihasnang Egypt dahil sa ilog na Nile River. Sa katotohanan, ang salitang "Egypt" ay nangangahulugang "Gift of the Nile", dahil kung wala ang Nile, masisira ang pamumuhay sa Egypt.

Ang Egypt ay kilala sa mga pyramids na nakikita dito, kung saan ang isang pyramid, ang Pyramid of Giza, ay tinataguriang isa sa mga Seven Wonders of the Ancient World. Ang pyramid ay isang libingan, at nasa loob nito ang mga bangkay na tinatawag na Mummy. Ang proseso ng paggawa ng Mummy gamit-gamit ang mga iba't-ibang kemikal ay tinatawag na mummification.

Kilala rin ang Egypt sa mga pagsusulat nito. Ang ginagamit nilang pagsusulat ay tinatawag na hieroglyphics, kung saan gumagamit sila ng mga simbolo sa pagsusulat. Ang tinaguriang unang mga pinagsusulatan ng mga Ehipto ay tinatawag na Bato ng Rosetta, pero napalit kaagad ito sa mga "paper scroll", na nadiskubre sa halamang papyrus.

Namumuhay ang mga Ehipto dahil sa Nile River. Ang kanilang mga pangunahing hanapbuhay ay ang pagsasaka, artisano at mangangakal.


Sa pag-usbong ng Egypt, marami ng mga tao ang namuno dito. Ang tawag sa mga pinuno o hari ng mga Ehipto ay Pharoah, ngunit may ibang tawag sa mga pinuno ng mga Nomes o mga malalayang pamayanan; tawag sa kanilang pinuno ay mga Nomarchs. Nakalista dito ang mga pinuno na kailangan nating talakayin:
   
    1) Hatshepsut - ang kaisa-isa at pinakamagaling na reyna ng Ehipto, na asawa ni Thutmose II.
    2) Menes - ang unang Pharoah ng Egypt sa unang dinastiya nito.
    3) Pepi II - ang huling Pharoah ng Egypt sa ika-anim na dinastiya nito. Namuno siya ng 94 years.
    4) Cleopatra VII - ang magandang reya ng Ptolemaic.
    5) Rameses - isang Pharoah ana nagpahirap sa mga Israelites at sumakop sa mga Hittites.

Ang mga tao sa Ehipto ay napapangkat sa apat na klase ng tao. Pinakamataas ang mga maharlika, sumunod ang mga sundalo, pagkatapos ay ang mga magsasaka/manggagawa, at ang pinakamababa ay ang mga alipin.


Nahahati ang kasaysayan ng Ehipto sa tatlong panahon. Dalawa palang ang ating natatalakay, ang Lumang Kaharian at ang Gitnang Kaharian. Sa Lumang Kaharian ay namuno si Menes, isang masama at maabusong hari. Sa panahong ito unang naplano ang Pyramid of Giza, dahil sa mga plano ni Khufu. Sa Gitnang Kaharian ay namuno si Amenemhet, isang mabait na pinuno na nag-ayos sa mga problema ng Ehipto. Pinag-ugnay rin niya ang Red Sea at Nile River.

Binanggit rin ang tinatawag na New Kingdom, na sinasabing pinakadakilang panahon ng Egypt.


Ito palang ang aming natatalakayan.

~> Kyle
Comments 
14th-Jul-2008 01:21 pm (UTC) - idol
Anonymous
bkeet ang galing mo??
sooper!tenx ah!
21st-Jul-2008 01:50 pm (UTC) - Re: idol
Anonymous
well i cant understand it lol and btw what are you saying? lmao!!!! can you translate it in english?
22nd-Jul-2010 01:45 am (UTC) - w3w
Anonymous
lupetttttttt
23rd-Sep-2008 12:54 pm (UTC) - kyLe?!!
Anonymous
tnX tNx..
mErOn nA bA uNg pAnGaTLonG panahon???
sB mO.. dB uNg luma at gitna.. ano ung pangatlo?
bago ba?hehe
This page was loaded Feb 21st 2017, 9:07 pm GMT.